امروز شنبه, 23 تیر 1403                      
به فرودگاه بین المللی خلیج فارس خوش آمدید  

خدمات نشستن و برخاستن هواپیما

خدمات نشستن و برخاستن هواپیماها شامل خدماتی است که بوسیله برج کنترل، منطقه تقرب، خدمات مرتبط با باند پرواز، ارتباطات رادیویی، خدمات آتش نشانی و آمبولانس، خدمات امنیتی قابل انتساب به مناطق پرواز هواپیما و غیره ارائه می شود. تعرفه این خدمات به عنوان تعرفه نشست هواپیما در فرودگاه  بین المللی خليج فارس طبق ماده 63 قانون مربوطه تعیین می شود. تعرفه نشستن هواپیما در مورد هر هواپیمایی که از تسهیلات فرودگاه هم در حالت نشستن و هم در حالت برخاستن ، محاسبه  می شود.
ماده 63(قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین )، تعرفه نشستن هواپیما را طبق حداکثر وزن پروازی هواپیما (MTOW) در نظر می گیرد. صورت حساب این هزینه مطابق با نوع هواپیما برای هر نشستن یا برخاستن ، توسط فرودگاه بین المللی خلیج فارس صادر و از شرکت های هواپیمایی وصول می شود

تمامی حقوق این وب سایت برای فرودگاه بین المللی خلیج فارس محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت