امروز پنج شنبه, 27 مرداد 1401                      
به فرودگاه بین المللی خلیج فارس خوش آمدید  

مميزي خارجي گواهينامه هاي ISO 10002:2018 ( استاندارد سيستم مديريت شكايت مشتريان) وISO 10004:2018 (استاندارد سيستم مديريت سنجش رضايتمندي مشتريان و ذينفعان)

 

به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي فرودگاه بين المللي خليج فارس اولين مميزي خارجي گواهينامه استاندارد بين المللي سيستم هاي مديريت پايش و اندازه گيري شكايت مشتريان و رضايتمندي مشتريان و ذينفعان بر اساس استاندارد هاي بين المللي10002:2018ISO &  ISO 10004:2018

با هماهنگي و برنامه ريزي شركت مشاور فراگزين جنوب و شركت گواهي دهنده OTABU GLOBAL SERVICES PVT LTD تحت اعتبار IAS امريكا انجام شد .

لينك نظر سنجي از مسافرين به شرح زير  مي باشد.

http://survey.porsline.ir/s/yn8F1H1

 

وحيد فروغي زاد سرپرست فرودگاه بين المللي خليج فارس اظهار كرد : اين مميزي كه با هدف تاييد پايبندي به الزامات استاندارد و پياده سازي فرآيند هاي مدون در جهت استاندارد سازي مديريت و پايش و اندازه گيري شكايت و رضايت مشتريان انجام شد، اقدامات صورت گرفته در زمينه تدوين و جاري سازي روش اجرايي و دستورالعمل هاي مرتبط در حوزه شكايت و سنجش رضايت مشتريان ، دسته بندي مشتريان و ذينفعان و تعريف انواع زير ساخت هاي ارتباطي و نظر سنجي به تفكيك مشتريان ، تحليل نتايج و تعريف پروژه هاي بهبود را مورد ارزيابي قرار داد كه روند اين پروژه در مديريت فرودگاه بين المللي خليج فارس و با همكاري مديريت استاندارد ها ،كيفيت و بازرسي فني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر روي زير ساخت هاي ارتباطي و سيستم ويدئو كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به صورت مجازي انجام پذيرفت .

بر اساس اين گزارش ، تدوين مستندات مرتبط در حوزه شكايت و سنجش رضايت مشتريان ، رويكرد فرآيندي در اندازه گيري و پايش رضايت مشتريان ، روش شناسايي صحيح و رعايت چارچوب هاي علمي در طراحي پروژه نظر سنجي و ارائه تحليل هاي كاربردي از نتايج نظر سنجي مشتريان ، ارزيابي ريسك هاي فرآيندي و دسته بندي و تفكيك خدمات ارائه شده به مشتريان و ذينفعان از مهم ترين عوامل مميزي براي اعطاي گواهينامه استاندارد بين المللي سيستم مديريت پايش و اندازه گيري شكايت و رضايت مشتريان بوده است .

تمامی حقوق این وب سایت برای فرودگاه بین المللی خلیج فارس محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت