امروز شنبه, 23 تیر 1403                      
به فرودگاه بین المللی خلیج فارس خوش آمدید  

شناسنامه

1- هواپيماي طرح: B-747-E 

2- رده فرودگاه : 4E 

3- طول باند: 4000 متر با 120 متر OVERRUN در هر طرف با سطحی معادل 313175 مترمربع

4 - عرض باند : 60 متر مشتمل بر45 متر باند و دو شانه 7/5 متري در طرفين

5 - جهت باند : 310-130 درجه

6 - سيستم روشنائي باند : CAT II

7 - اپرون : با  رويه بتني- با ظرفيت 8 فروند هواپيما در حالت SELF MANOEUVRE 

8 - رده ايمني زميني :  CAT 7

9 - مساحت فرودگاه :  700  هكتار

10 - سيستم هاي ناوبري: بطور كامل شامل NDB- DVOR/DME - ILS CAT II

 

تمامی حقوق این وب سایت برای فرودگاه بین المللی خلیج فارس محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت